Bismarck i Druga Rzesza

W 1862 r, król Prus Wilhelm I mianował kanclerzem doświadczonego dyplomatę, junkra Ottona von Bismarcka. Niezwykła kariera tego największego w dziejach praktyka Realpolitik, znaczona jest serią skomplikowanych przymierzy i kompromisów, które najczęściej rozwiązywał, wybierając bardziej gwałtowną taktykę – „krwi i żelaza”. „Blut und Eisen”, podkreśla! Bismarck, były wszystkim, co w dłuższej perspektywie miało jakiekolwiek znaczenie. Tak jak inni przedstawiciele konserwatywnej klasy junkrów, z której się wywodził, nie żywił szacunku dia liberałów i parlamentarzystów. Od junkrów odróżniała go natomiast wiara w zjednoczenie Niemiec, za które gotów był podjąć walkę zbrojną, prowadząc zwycięskie wojny z Danią, Austrią i Francją, niemalże jedna za drugą. Tym samym doprowadził do zjednoczenia Niemiec i utworzenia Cesarstwa Niemieckiego (Deutsches Reich). 18 I 1871 r. pobliski Paryż znalazł się w oblężeniu, w sali lustrzanej pałacu wersalskiego król pruski Wilhelm I koronował się na cesarza. Pokonawszy Francję, Bismarck bez przeszkód mógł dokonać zjednoczenia Niemiec na swoich warunkach. Pomniejsze państewka niemieckie nie były w stanie mu się przeciwstawić. Austria natomiast była zbyt słaba i osamotniona, aby temu zapobiec. Jednym z najlepszych przykładów politycznego makiawelizmu, jest jego zaangażowanie się w szereg posunięć, polegających na naprzemiennym wprowadzaniu reform i represji (polityka ta znana jest jako Kulturkampf). Stosując metodę „kija i marchewki”, zakazał działalności Partii Socjaldemokratycznej, jednocześnie zwiększając zakres opieki socjalnej dla klas pracujących. Sytuacja wypracowana przez Bismarcka do

roku 1890 była tak stabilna, że cesarz Wilhelm II usunął go ze stanowiska. Nadmierna industrializacja, niesławne zapędy kolonizacyjne, nieoświecona autokra- cja, biurokracja stanowiąca samoistny cel, nieudolna dyplomacja, to najbardziej uderzające elementy w dziejach Niemiec od końca XIX w. do 1914 r., potem sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *