Euroczeki

Euroczeki są powszechnie respektowane w Europie. Do nabycia ich w Polsce konieczne jest posiadanie konta dewizowego w banku uprawnionym do sprzedaży euroczeków. Po złożeniu wniosku w banku, na koncie zablokowana zostaje kwota stanowiąca równowartość wydanych czeków (konto pozostaje oprocentowane). Bank wydaje blankiety wraz z kartą gwarancyjną, za co pobiera opłatę. Po otrzymaniu informacji o realizacji czeku, bank potrąca z konta odpowiednią kwotę i prowizję.

Refundacja zgubionych lub ukradzionych czeków może być czasochłonna. Aby przyśpieszyć ten proces i uniknąć niepotrzebnej biurokracji, zapisuj numery czeków, które realizujesz, by pomóc w ustaleniu, które zaginęły. Ponadto, przechowuj dowody wypłat i listę z numerami zrealizowanych czeków, gdzie indziej niż same czeki. Pozostaw kserokopię numerów seryjnych komuś w domu, na wypadek gdybyś zgubił swoją listę. Nigdy nie podpisuj czeków, gdy nie masz zamiaru od razu ich realizować. I najważniejsze: przewiduj nieprzewidziane i zawsze trzymaj trochę gotówki, odłożonej na takie sytuacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *