Koniec NRD i droga do zjednoczenia – ciąg dalszy

Pomimo powszechnego określania zjednoczenia mianem WiederwreintĘung, Wschodnie i Zachodnie Niemcy nie połączyły się w nowe państwo narodowe. Ściśle rzecz biorąc, Niemcy Wschodnie zostały wchłonięte przez Republikę Federalną przyjmując jej instytucje oraz struktury. Gdy RFN powstawała w 1949 r., jej konstytucja {Grundgesetz) stanowić miała prowizoryczną ustawę zasadniczą obowiązującą do czasu ostatecznego zjednoczenia i sporządzenia przez suwerenne Niemcy nowej konstytucji. Idea ta została ujęta w artykule 146. Tym niemniej, zgodnie z artykułem 23. konstytucji, prawo przystąpienia do Republiki Federalnej bądź też ogłoszenia gotowości do przyłączenia się do niej posiada każdy obszar, który po prostu taką chęć wyrazi. Była to najszybsza droga do zjednoczenia i po długotrwałych konferencjach (2 + 4) została przyjęta. Pozostało już tylko podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami (12 IX 1990 r., Moskwa), na mocy którego RFN zrezygnowała z jakichkolwiek roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów. 3 października 1990 r., alianci zrzekli się swoich praw okupacyjnych, NRD przestała istnieć, a Niemcy stały się zjednoczonym, suwerennym narodem po raz pierwszy od 45 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi
http://www.adwokat-cyranski.com/adwokat-lodz-prawo-karne Aliant Krzyżowska usługi prawne poznań osrodek gawra