MYŚLENIE O NIEMCZECH STEREOTYPAMI

Wydaje się rzeczą naturalną, że gdy tworzy się nowy porządek świata, Niemcy raz jeszcze stają w samym jego centrum. Chociaż o Niemcach – i Niemczech – myśli się stereotypami, to jednak naród, jaki wyłonił się z drugiej wojny światowej i zimnej wojny, stanowczo stereotypom się nie poddaje. Oczywiście, istnieją pewne „niemieckie” cechy – pracowitość, wydajność oraz ów niezgłębiony imperatyw zabraniający przechodzenia przez jezdnię na czerwonym świetle, nawet gdy jest ona pusta – jednakże szeroki społeczny i polityczny zakres problemów, jakie dotyczą tego narodu, uniemożliwia proste zaszufladkowanie.

Pomimo wielowiekowych rządów konserwatywnych, Niemcy zawsze stanowiły niewyczerpane źródło rewolucjonistów. Jeden z pierwszych bohaterów w historii Niemiec, Karol Wielki, po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego dokonał zjednoczenia Europy. Dzięki siłom wyzwolonym w wyniku reformacji, nie znany wcześniej mnich, Marcin Luter, zdecydowanie wpłynął na przebieg dziejów cywilizacji zachodniej. Lessing, Bach oraz Beethoven dokonali z kolei przewrotu w dziedzinie dramatu oraz muzyki. Twórcy socjalizmu, Niemcy Karol Marks i Fryderyk Engels, stworzyli podstawy ideologiczne nasilającym się w XDC w. ruchom rewolucyjnym. Adolf Hitler, najbardziej przerażająca postać w dziejach Zachodu, w niewytłumaczony sposób zmobilizował kraj do podboju całego kontynentu i Holocaustu. Ten ostatni obraz kładzie się cieniem na całą późniejszą historię Niemiec. Na wieki obciążone zbrodniami Trzeciej Rzeszy Niemcy, mogą szczycić się nie mającą sobie równej tradycją kulturalną. Każdy z ważniejszych ruchów artystycznych ostatnich pięciu wieków zawdzięcza coś Niemcom, a wiele z nich trudno sobie wyobrazić bez ich wpływu.

Obecnie Niemcy w dużej mierze pochłonięte są jednak własnymi sprawami i próbują zatrzeć granicę, która jeszcze niedawno dzieliła je na dwa państwa. Mur berliński dopiero co runął, a już zachodnioberlińscy cynicy zaczynają żartować, że należałoby go wznieść znowu i że efekty czterdziestu kilku lat socjalizmu nie znikną w ciągu najbliższego dziesięciolecia, a być może w ciągu całego następnego pokolenia. Pomimo zwrotu Niemiec ku swoim własnym sprawom, ich znaczenie w skali świata wzrasta. Wobec ostatniej fali przemian zachodzących w Europie, pozycja położonych między Wschodem a Zachodem zjednoczonych Niemiec jest lepsza nawet niż w czasie zimnej wojny. Jako jedyny kraj, który musiał podnieść się z bankructwa moralnego, Niemcy wnoszą niepowtarzalne spojrzenie na konflikty narodowościowe, a tym samym przekonują do realizowania planów integracji europejskiej. Przemierzając ten kraj, warto pamiętać, że bogactwo artystycznych, historycznych oraz kulturalnych skarbów, jakie Niemcy zdołały zgromadzić w przeciągu stuleci wojen i podziałów, z jednej strony odzwierciedla bogatą przeszłość cywilizacji zachodniej, z drugiej można je potraktować jak przelotne wejrzenie w przyszłość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *