Pierwsza wojna światowa i ekspresjonizm

Po pierwszej wojnie światowej schedę po symbolizmie przejął ekspresjonizm. Pojawiły się nowe formy literackie. Alfred Ddblin w powieści Berlin Alexanderplatz zastosował technikę collage’u, wzbogacając narrację cytatami z rzeczywistości (reklamy, cytaty z prasy itp.), tworząc tym sposobem szeroką panoramę życia metropolii. Bertold Brecht stworzył typ teatru epickiego, w którym sytuacje sceniczne przeplatają się z komentarzem odautorskim (np. w formie songów). Zabieg ten miał pobudzać widza do krytycznego myślenia, co ściśle powiązane było z tematyką jego utworów obnarzających mechanizmy rządzące społeczeństwem (Baal, Wzlot i upadek miasta Mahagonny, Opera za trzy grosze). Lata Trzeciej Rzeszy nie stworzyły wiele pod względem artystycznym. Około 2 500 pisarzy żyło na wygnaniu, inni wybrali „emigrację wewnętrzną” i zaprzestali pisania. Wiele ze sztuk Brechta powstało właśnie podczas wojennego wygnania.

Doświadczenia wojny, klęska oraz ujawnienie zbrodni ludobójstwa w wielu Niemcach obudziło znacznie dojrzalszą świadomość społeczną. Wielu pisarzy realizmu socjalnego zebrało się w 1947 r. w celu zreformowania literatury niemieckiej. Rezultatem było powstanie Gruppe 47, ruchu wywierającego wielki wpływ na stan literatury niemieckiej aż do lat 70. Głównym problemem dla powojennych pisarzy było oczyszczenie ojczystego języka zbrukanego w czasie reżimu faszystowskiego. W szeregach Gruppe 47 znajduje się większość najwybitniejszych postaci współczesnej literatury niemieckiej. Jeden z założycieli, Heinrich Boli (Dokądidziesz Adamie), w 1972 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Günter Grass napisał cały szereg pierwszorzędnych powieści odwołujących się do najnowszej historii Niemiec, między innymi Blaszany bębenek. Peter Handke jest typem współczesnego pisarza będącego zawsze w drodze akcja Krótkiego listu na długie pożegnanie, osadzona jest w całości w Ameryce. Dzięki takim dramatopisarzom jak Rolf Hochhuth (Die Soldaten) i Peter Weiss (Marat/Sade) powstała nowa szkoła dramatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *