Praca ochotnicza

Praca ochotnicza jest łatwo dostępna prawie wszędzie, w niektórych krajach to jedyna nadzieja. W zamian można otrzymać mieszkanie i wyżywienie, a sama praca może być fascynująca. W Niemczech, jedną z alternatyw jest praca na rzecz społeczności lokalnych i obozy pracy. Niżej wymienione organizacje i publikacje mogą pomóc w zbadaniu całej gamy możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że organizacje trudniące się tu pośrednictwem czasem pobierają za to wysokie opłaty. Niekiedy udaje się uniknąć tej dodatkowej opłaty kontaktując się bezpośrednio z obozami. Pomocny może być informator International Directory of Voluntary Work wydawany przez Vacation Work (9 L, patrz powyżej: Praca).

Poniższe instytucje mieszczą się w Stanach Zjednoczonych. Podajemy je jednak, gdyż nie jesteśmy w stanie zastąpić ich polskimi odpowiednikami, a w końcu lepszy rydz, niż nic!

Volunteers for Peace, 43 Tiffany Rd., Belmont VT 05730 (» 802/259-2759). Załatwia miejsca w ponad 800 obozach pracy w 37 krajach, głównie europejskich. Najpełniejsze i najbardziej aktualne informacje w roczniku Internationa! Workcamp Directory (10 S, wraz z kosztem wysyłki). Opłata rejestracyjna 125 S-

Service Civil International/International Voluntary Semce-L”SAt Rte. 2 Box 506, Crozet, VA 22932 (»(804) 823-1826). Załatwia miejsca w obozach pracy w Europie, USA, Rosji, Turcji, na Grenlandii, w krajach Azji i Afryki. Opłata rejestracyjna za załatwienie miejsca w 1993 roku wynosiła 40-200 S w zależności od lokalizacji obozu.

Willing Workers on Organic Farms (WWOOF), Speerstr. 7, CH-8305 Dietlikon {»(01) 834 02 34), udostępnia spis gospodarstw rolnych oferujących mieszkanie i wyżywienie w zamian za pomoc w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *