Schroniska młodzieżowe i kemping

W 1908r., pewien Niemiec o nazwisku Richard Schirmann, uznawszy, że życie w miastach przemysłowych wywiera szkodliwy wpływ na fizyczny i moralny rozwój młodzieży, założył w Allenie pierwsze na świecie schronisko młodzieżowe – tanią salę sypialną, która niezamożnej młodzieży miała otworzyć możliwość uprawiania turystyki. Odtąd Niemcy zawsze stały na czele ruchu schronisk młodzieżowych, a postać samego Schirmanna niemal przeszła do mitologii. Powstawanie schronisk młodzieżowych (Jugenherbergen) w Niemczech stało się żywiołowym ruchem inspirowanym przez neoromantyczne grupy szukające alternatywy dla życia w mieście. Dla nazistów schroniska okazały się szczególnie użyteczne jako baza noclegowa dla Hitlerjugend w czasie wycieczek na łono natury. Nadzór nad niemieckimi schroniskami sprawuje Deutsches Jugendherbergswerk (DJH 05231/74010, fax. 05231/7401-49, -66,-67). DJH zaczęło ostatnio wprowadzać coraz większą liczbę Jugendgästehäuser stanowiących bardziej „dorosłe” oblicze sieci schronisk. Na ogół są one droższe, lepiej urządzone i przyciągają nieco starszych turystów. Wszystkie niemieckie schroniska podzielone są na sześć kategorii. Najskromniej wyposażone zaliczają się do kategorii I, nowoczesne Jugendgästehäuser do VI.

Opłaty w przybliżeniu odpowiadają kategoriom. Ceny za noc zaczynają się od 12 DM w nielicznych schroniskach-kategorii I w Niemczech Wschodnich, gómy pułap to 32 DM za łóżko w pokoju czteroosobowym w nowiuteńkim Jugendgästehaus. Jednakże cenniki nie są ustalane w ramach jednolitego systemu, ale lokalnie może się zdarzyć, że schronisko III kategorii będzie tańsze od schroniska II kategorii w innym regionie. Z godną uwagi sprawnością DJH wchłonęło setki schronisk w Niemczech Wschodnich, chociaż w trakcie procesu unifikacji wzrosty ceny. Wiele wchód- nioniemieckich schronisk przekształcono w drogie hotele lub – ze względu na biurokratyczne wysiłki zmierzające do ustalenia prawowitych właścicieli – od razu zamknięto (nowe ustawodawodawstwo daje pierwotnym właścicielom możliwość odzyskania nieruchomości znacjonalizowanych za czasów NRD). Mimo to, Niemcy posiadają obecnie ponad 650 schronisk – więcej niż jakiekolwiek inne państwo, a towarzystwa schronisk młodzieżowych mogą chlubić się dobrze utrzymaną, nie mającą Sobie równych infrastrukturą.

DJH wydaje Deutsches Jugendherbergsverzeichnis (6 DM), przewodnik po wszystkich niemieckich schroniskach należących do federacji. Dostępny jest on w księgarniach i kioskach na większych dworcach kolejowych. Można też złożyć zamówienie pisemne na adres: DJH-Hauptverband, Bismarkstr. 8, Postfach 1455, 32756 Detmold, RFN. Więcej informacji na temat członkostwa HI w Informacjach Podstawowych: Inne dokumenty. Schroniska HI w Bawarii nie przyjmują turystów powyżej 26. roku życia.

W Niemczech istnieje około 2600 kempingów, z czego 400 otwartych jest również zimą. Jeśli zamierzasz zachować pewien dystans do cywilizacji wielkomiejskiej, kemping będzie najlepszym rozwiązaniem. Niektóre kempingi wypożyczają namioty za niewielką opłatą. Niebieski znak z czarnym namiotem na białym tle oznacza oficjalnie zarejestrowane kempingi. Deutscher Camping Club e.v. (DCC), Mandlstr. 28, 80802 München (089/33 40 21), oraz Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), (patrz: Komunikacja: Samochód, powyżej) posiadają szczegółowe informacje dotyczące niemieckich kempingów, a w biurach turystycznych można czasem dostać bezpłatną mapę z wszystkimi kempingami w Niemczech. Więcej informacji o tym, jak uzyskać międzynarodową kartę kempingową (kartę członkostwa), uprawniającą do zniżek na niektórych kempingach, znajdziesz w Infdrmacjach podstawowych: Kemping.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *