Sztuka w NRD

Twórczość artystyczna okresu wojny była ekstremalnie ograniczona tematycznie i zabarwiona nazistowską ideologią. W sztukach plastycznych ówczesnych Niemiec dominowały tematy Blut und Boden („krwi i ziemi”), obrazujące w przedstawieniach robotników, rolników i żołnierzy mityczny związek krwi ludu z niemiecką ziemią.

Sztuka powojenna nie zrodziła żadnego jednorodnego ruchu. Niektórzy z dawnych mistrzów ekpresjonizmu żyli i nadal tworzyli w latach 50. i 60., ale fragmenlaryzm postmodernistycznej kultury rozbił sztukę na całą masę różnych stylów. Młodzi artyści czerpali z idiomu i ikonografii kultury niemieckiej przekształcając ten materiał zgodnie z duchem współczesnym. W pierwszych dekadach powojennych w Dusseldorfie działała abstrakcjonistyczna Grupa Zero. Pod koniec lat 70. w Berlinie wyłoniła się neoekspresjonistyczna formacja o nazwie Jungę Wilde (Młodzi Dzicy) posługująca się jaskrawymi kolorami oraz silne pociągnięcia pędzla. Charyzmatyczną postacią grupy był Josef Bcuys stosowane przez niego niewyszukane zestawienia wzbudzały jednak liczne kontrowersje.

Sztuka w NRD posiada historię nie tak monotonną, jakby to wynikało ze stereotypowego wyobrażenia o tym kraju. Po początkowym okresie flirtowania z liberalizmem, rządząca Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (SED) dokonała stalinizacji sztuki. Realizm socjalistyczny znalazł wyznawców wśród twórców takich jak Lea Gnindig (Węgiel i stal dla pokoju), Otto Nagel (Młodzi pionierzy). Czołowymi postaciami nurtu byli także malarze: Hans Grundlg, Rudolf Bergander i Eva Schulze-Knabc oraz rzeźbiarz Fritz Cremer (twórca projektu pomnika w Buchenwal- dzie). Symbolika socrealistyczna była jednoznaczna: NRD i partia miały być przedstawione jak najwspanialej, a wszelkie „elementy burżuazyjne” musiały zostać wykluczone. Wschodnioniemieccy artyści, pomimo tłumienia wolności sztuki, wyżywali się w różnych innowacjach i eksperymentach formalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *