Trzecia Rzesza

Konserwatyści popierający gabinet Hitlera byli zawsze wrogo nastawieni do republiki. Naiwnie wierzyli, że będą mogli wywierać wpływ na Hitlera oraz stworzyć autorytarny reżim rządzony przez tradycyjne elity. Kiedy w styczniu 1933 r. Hitler utworzył gabinet, naziści otrzymali tylko jedno ministerstwo i urząd ministra bez teki. W ciągu następnych dwóch miesięcy, Hitler przekonał prezydenta Hindenburga do rozwiązania Reichstagu i rozpisania nowych wyborów: dało mu to możliwość sprawowania rządów przy pomocy dekretów przez siedem tygodni. Wykorzystał ten czas na ograniczenie wolności prasy, nadanie SA i SS statusu wspomagających sił policyjnych oraz do brutalnego potraktowania opozycji. Pożar Reichstagu, który wybuchł na tydzień przed wyborami, posłużył jako pretekst do wprowadzenia stanu wyjątkowego i rozpoczęcia nagonki na komunistów, socjalistów i pozostałych przeciwników politycznych – wielu z nich odizolowano w specjalnie utworzonych obozach koncentracyjnych. W wyborach z 5 marca 1933 nazistom sporo zabrakło do osiągnięcia większości parlamentarnej, Tym niemniej, aresztowano bądź zastraszono wystarczającą liczbę posłów, aby przegłosować ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, dzięki której Hitler stawał się legalnym dyktatorem Niemiec (przyjęcie godności Führern po śmierci Hindenburga w 1934 r. było tego dopełnieniem), uprawnionym do zakazania działalności opozycyji oraz do rządzenia przy pomocy dekretów. Naziści szybko objęli kraj kontrolą partyjną – nie tylko rząd, ale i uniwersytety, stowarzyszenia zawodowe i faktycznie każda sfera życia społecznego była ściśle kontrolowana.

W pierwszych latach Trzeciej Rzeszy, zakrojony na szeroką skalę program uprzemysłowienia, mający przygotować kraj do remilitaryzacji (Niemcy wystąpiły z Ligi Narodów i wypowiedziały postanowienia traktatu wersalskiego), zapewnił pełne zatrudnienie i poprawę statusu ekonomicznego wielu rodzin. W tym początkowym okresie korzyści z powstania Trzeciej Rzeszy nie odnieśli tylko Żydzi,

mniejszości narodowe, demokraci, komuniści, artyści, inwalidzi i wolnomyśliciele. Anektując Austrię (1938 r.) i Czechy (1939 r.) przystąpił Hitler do realizacji swych największych zamierzeń – podboju świata w celu utworzenia „przestrzeni życiowych” dla wybranego narodu Panów.

Druga wojna światowa: od Blitzkrieg do lądowania aliantów w Normandii

1 września 1939 r. niemieckie czołgi wtargnęły do Polski. Agresja ta była równoznaczna z wybuchem drugiej wojny światowej. Anglia i Francja, zobowiązane na mocy traktatów do obrony Polski, wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak nie podjęły ofensywy. W ciągu czterech tygodni, Polska została podbita, a Hitler i Stalin, na podstawie tajnego porozumienia, dokonali jej podziału. Przez prawie rok Francuzi i Anglicy ukrywali się za linią Maginota. 9 kwietnia 1940 r. Hitler zaatakował – tym razem los padł na Danię i Norwegię. Miesiąc później Blitzkrieg przetoczył się przez Luksemburg, Belgię, Holandię i Francję. Pierwszym niepowodzeniem Hitlera była, uniemożliwiająca podbój Wielkiej Brytanii, porażka w bitwie

o Anglię. Wkroczenie Niemców do ZSRR 22 VI 1941 r. przekreśliło pakt Ribbent- rop-Mołotow. Najazd niemalże zakończył się sukcesem, bowiem straty, jakie poniósł Związek Radziecki, były olbrzymie. Jednakże Blitzkrieg w końcu trafił na przeszkodę nie do pokonania: śniegi i mrozy rosyjskiej zimy na nic zdała się ofiara życia tysięcy niemieckich żołnierzy złożona przez niewzruszonego wodza. Drugą fatalną pomyłkę Hitler popełnił wypowiadając wojnę Stanom Zjednoczonym. Wkrótce wojska niemieckie znalazły się w odwrocie na wszystkich frontach. Lądowanie wojsk amerykańsko-kanadyjsko-brytyjskich w Normandii 6 czerwca 1944 r. (D-Day) poprzedziło żmudny, znaczony krwią, przemarsz wojsk alianckich przez Afrykę oraz południową i wschodnią Europę. W marcu 1945 r. alianci przekroczyli Ren. W kwietniu 1945 r., gdy Armia Czerwona zdobywała Berlin, w swojej podziemnej kwaterze Hitler poślubił Ewę Braun, a wkrótce potem popełnił samobójstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *