UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie jest jak antykoncepcja – zazwyczaj naprawdę się je docenia, gdy jest już za późno. Uważaj na niepotrzebne wydatki – możliwe, że twoja obecna polisa lub inne posiadane dokumenty obejmują wypadki w podróży. Na przykład Międzynarodowa legitymacja studencka (ISIC), legitymacja nauczycielska i legitymacja młodzieżowa (patrz Inne dokumenty) obejmują ubezpieczenie od wypadków i chorób do wartości 3000 $ oraz 100 $ dziennie do 60 dni hospitalizacji. Posiadacze kart American Express są automatycznie ubezpieczeni na wypadek jazdy pożyczonym samochodem i na przelot (patrz „Pieniądze”).

Jeśli nic nie chroni cię przed kosztami leczenia, musisz się przed wyjazdem ubezpieczyć. Leczenie bez ubezpieczenia jest bardzo kosztowne. Istnieje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w których można to zrobić (np. PZU, Polonia, Warta), zawsze jednak należy dokładnie zapoznać się z treścią polisy i z warunkami, jakie proponuje dana firma.

PZU prowadzi międzynarodowe ubezpieczenia kosztów leczenia w porozumieniu z Group Hospitalization and Medical Servis International (GHMSI). Koszty leczenia szpitalnego oraz koszt transportu chorego lub jego zwłok do kraju rekompensowane są przez GHMSI, natomiast ambulatoryjne pokrywa sam ubezpieczony. Zwrotu kosztów ambulatoryjnych dokonuje PZU S.A. w złotych, na podstawie oryginałów rachunków. Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, nie obejmuje więc kosztów poniesionych w następstwie schorzeń istniejących wcześniej, opieki związanej z ciążą i porodem, operacji plastycznych i zabiegów dentystycznych.

PZU zwraca koszty leczenia do wysokości sumy gwarancyjnej 25 000 S. Natomiast w Warcie za każdy dzień ubezpieczenia obejmującego okres od 30 dni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *