Women Going Places i Wander Women

W zagranicznych księgarniach można znaleźć kilka książek podróżniczych, napisanych przez kobiety: Nothing to Declare: Memoirs of a Woman Traveling Alone (Penguin Books 9 $), oraz Wall to Wall: From Beijing to Berlin by Rail (Penguin Books 10 $) autorstwa Mary Morris One Dry Season (Knopf) Caroline Alexander Tracks (Pantheon) Robin Davidson The Road Through Miyama (Random

House/Vintage) Leili Philips, The handbook for Women Travelers (8 L) Maggie i Gemmy Moss, Piatkus Books, 5 Windmill St., London WIP IHF England, (- +44/ 071/6310710).

Women Going Places, nowy poradnik podróżny dla kobiet, szczególny nacisk kładzie na firmy będące własnością kobiet. Nastawiony na lezbijki, ale rady w nim zawarte przydatne są dla wszystkich (14 I, dostępny z Inland Book Company, P.O. Box 120261, East Haven, CT 06512, -203/4674257).

Wander Women, organizacja zrzeszająca kobiety po czterdziestce zainteresowane podróżowaniem, wydaje kwartalnik JournaTn Footnotes, źródło informacji o różnych aspektach podróżowania także kobiece forum wymiany doświadczeń zgromadzonych podczas podróży. Uiszczenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 29 $ uprawnia do otrzymania informatora organizacji, biuletynu, oraz znizek podróżniczych. Egzemplarz próbny biuletynu otrzymać można po przesłaniu 1 $ do Wander Women, 136N, Grand Ave. #237, West Covina, CA 91791.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *