ŻYCIE RELIGIJNE W NIEMCZECH

Nie sposób zastanawiać się nad życiem religijnym współczesnych Niemiec bez wysłuchania wielu głosów z przeszłości i współczesności: osób, którym udało się przeżyć Holocaust z jednej strony, młodych neonazistów z drugiej. Konstytucja w artykule 4. stwierdza: „wolność wyznania i sumienia oraz swoboda wyznawania religii przekonań jest nienaruszalna. Zagwarantowana jest nieograniczona swoboda praktyk religijnych”. Pomimo najbardziej liberalnych w Europie przepisów migracyjnych stosowanych wobec azylantów (w niesprzyjającym dla cudzoziemców klimacie społecznym, jakiego Niemcy obecnie doświadczają, niektóre z nich zostały uchylone), Niemcy nadal pozostają krajem, gdzie wyznawcy religii chrześcijańskich stanowią zdecydowaną większość. Całkowita liczba osób narodowości żydowskiej obliczana jest na 40-50 tysięcy. Największe gminy żydowskie znajdujące się w Berlinie i Frankfurcie nad Menem liczą razem przeszło 10000 osób. Wielki napływ siły roboczej z zagranicy przyniósł z sobą sporą liczbę wyznawców islamu w Republice Federalnej Niemiec żyje około 2 milionów muzułmanów, głównie z Turcji. Wszelkie informacje uzyskać można od podanych poniżej organizacji. Tam też można otrzymać takie informacje, jak adresy specjalnych restauracji (np. koszernych, wegetariańskich) i adresy prywatnych osób, które mogą służyć pomocą.

Protestanci: Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrenhauserstr. 12, 30419 Hanover. Katolicy: Sekretariat der Bischofskonferenz, Kaiserstr. 163, 53113 Bonn.

Muzułmanie: Islamische Gemeinschaft. Monachiom: Bergmannstr. 13 (400/ 502 55 25) Berlin Einemstr. 8 Berlin (030/262 54 69). Żydzi: Ośrodki gmin żydowskich istnieją w niżej podanych miastach. Berlin: Easanenstr. 79-80 (030/884 20 30) Bonn: Tempelstr. 24 (»0228/21 35 60) Kolonia: Roonstr. 50 (0221/23 56 26 lub 27) Düsseldorf: Zietenstr. 50 (0211/48 03 13) Frankfurt: Altkonigstr. 27 (069/72 38 03).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *